Vagroen

Vagroen is gevestigd in Groningen en heeft eigen groencomposteerlocaties: locatie ‘Stainkoeln’ te Groningen en ‘Top Gaarkeuken’ te Oldekerk. Op de locatie ‘OGAR’ te Oude Pekela wordt GFT-afval ontvangen en verwerkt tot compost. Daarnaast heeft Vagroen door het hele land zogenaamde biomassarotondes, hiervoor wordt veelal gebruik gemaakt van locaties van partners.

Biomassa

Groene grondstoffen, ook wel biomassa genoemd, nemen meer en meer een belangrijke positie in. Ze kunnen immers een reƫle bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving en het oplossen van de klimaatproblemen.

Integrale benadering

Steeds meer is er sprake van een integrale benadering bij de verdere bewerking en verwerking van biomassastromen. Hierbij wordt de biomassa op basis van kwantiteit en kwaliteit beoordeeld, om vervolgens ingezet te worden voor materiaal, energie of compostering.

Welkom bij Vagroen, specialist in composteren en biomassa

Bezoekadres:
Rozenburglaan 11,
9727 DL Groningen
Postadres:
Postbus 615,
9700 AP Groningen
Tel  +31507440486