Groene grondstoffen

Groene grondstoffen, ook wel biomassa, nemen meer en meer een belangrijke positie in. Ze kunnen immers een reële bijdrage leveren aan het oplossen van de klimaatproblematiek. De markt voor biomassa wordt volwassen en neemt een steeds belangrijker positie in bij de energievoorziening en groene grondstoffen.

De vraag naar verse houtchips is groeiende, de eerste biomassa-wkk’s zijn reeds enkele jaren in bedrijf en een groot aantal bevinden zich op de tekentafel. Maar ook biomassa gestookte CV-ketels met een vermogen van 100-1000 kW staan meer en meer in de belangstelling. Biomassa afkomstig van terreinbeheer (snoei- en dunninghout, gras en riet) en het resthout zijn voor Nederland de belangrijkste bronnen voor biomassa. De potentie is er, de wil is er en de markt is er; tijd om aan de slag te gaan, Maar hoe? Overlaten aan handelaren, het zelf opzetten?