Innovaties

Vagroen is continue op zoek naar bruikbare kennis en vernieuwingen om daarmee een koploperspositie in de markt te verkrijgen. De bewerking van biomassa tot hoogwaardige brandstoffen verdient op dit moment veel aandacht. Vooral biomassastromen met hoge zout- en asgehaltes (bijvoorbeeld gras, riet en houtige biomassa die sterk verontreinigd zijn met blad en naalden) kunnen op dit moment nog niet worden ingezet als brandstof. Wij doen op dit moment met diverse partners onderzoek naar de mogelijkheden van torrefactie, pyrolyse en pelletiseren van deze biomassastromen. Daarnaast kijken we ook naar de mogelijkheden van fermenteren en biorefinery.