Opdrachtgevers

Vagroen richt zich met haar producten en diensten zowel op de publieke als op de private markt. Tot onze klanten behoren:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijkswaterstaat
 • Staatsbosbeheer
 • Natuurmonumenten
 • Provinciale Landschappen
 • Waterschappen
 • Particuliere inzamelbedrijven
 • Particuliere bedrijven in bos-, landschap- en tuinonderhoud
 • Agrariërs
 • Loonwerkbedrijven
 • Energiebedrijven