Samen ontwikkelen

Veel eigenaren en ontdoeners van biomassa, zoals gemeenten en waterschappen, worstelen met deze vraag. Sweco heeft hiertoe het Shared Service Model Biomassa ontwikkeld. Samen ondernemen, waarbij Sweco de praktische uitvoering, exploitatie en kennis inbrengt, maar waarbij de ontdoener van het groenafval eigenaar blijft van de biomassa en mee profiteert van de winst. De afzet van de biomassa vindt plaats onder de contracten van Vagroen.