Integrale benadering

Shared Service Model Biomassa is een samenwerking voor het duurzaam exploiteren van biomassa. Vagroen geeft hierbij de mogelijk om aan te sluiten bij overall-afzetcontracten. Samenwerking en transparantie zijn hierbij de sleutels tot succes. Binnen het Shared Service Model Biomassa worden de volgende doelen nagestreefd:
  • Duurzame inzet van biomassa voor de productie van duurzame energie, materialen en groene grondstoffen;
  • Kostenreductie voor gemeenten, particulieren, bedrijven en overige ontdoeners, betreffende de afvoer van groenafval en organische reststromen;
  • Stimulering van (lokale) initiatieven met betrekking opwekking van duurzame energie en de inzet van groene grondstoffen en biomassa voor energie.