Vagroen neemt voortouw

Vagroen neemt voortouw in certificering duurzame biomassa

Woensdag 26 januari werd in Rotterdam het nieuwe Nederlandse certificatiesysteem voor duurzaamheid van biomassa gelanceerd, gebaseerd op duurzaamheidafspraken die zijn vastgelegd in NTA 8080. Het begrip duurzaamheid is hierin breed gedefinieerd en dat is nieuw: naast CO2-reductie wordt gekeken naar onderwerpen zoals landgebruik, biodiversiteit en arbeidsomstandigheden bij de plantages.
Met het bijbehorende certificaat kunnen bedrijven aantonen dat de biomassa die zij produceren, verhandelen, verwerken of inzetten, duurzaam is. Bedrijven die daadwerkelijk van start gaan met deze certificering zijn akkerbouwbedrijf Van Gorsel (koolzaad voor productie van biodiesel), Eneco, AgrenNewEnergy BV (ketens van plantaardige olie), BioCandeo N.V. (leverancier van houtpellets uit Braziliƫ), Delta Milieu Biofuels (houtachtige reststromen) en Vagroen (houtige reststromen). De bedrijven, waaronder Vagroen, tekenden hiervoor een intentieverklaring met Ruud Lubbers, voorzitter van de council van het Rotterdam Climate Initiative en Ger van Tongeren, voorzitter van de Commissie van Deskundigen Schemabeheer duurzaamheidscriteria biomassa.