Vagroen levert Keurcompost

Compost brengt de bodem tot leven. De producenten van Keurcompost doen daar nog een schepje bovenop en garanderen de gebruikers topkwaliteit. Keurcompost voldoet aan een aantal strenge eisen en is bovendien gecontroleerd door een onafhankelijke certificerende instantie.

Waarom Keurcompost?

Omdat gewassen het beste verdienen
Compost is rijk aan organische stof en micro-organismen die een positieve uitwerking hebben op de bodem. Vocht en voedingsstoffen worden beter vastgehouden. De bodem droogt minder snel uit omdat compost het vochthoudend vermogen van de bodem verbetert. Organische stof heeft ook positieve gevolgen voor de structuur van de bodem, waardoor die gemakkelijker is te bewerken. Grond- en potgrondmengsels verrijkt met compost onderdrukken bodemziekten die onder meer stengelbasis- en wortelrot veroorzaken. Hierdoor zijn minder bestrijdingsmiddelen nodig.

Omdat Keurcompost een stapje verder gaat

Keurcompost voldoet aan een aantal kwalificaties. De producenten werken volgens een beoordelingsrichtlijn om te komen tot een product van hoge kwaliteit. Het hele proces vanaf de binnenkomst van organisch afval, de condities die aan het composteerproces worden gesteld, de eisen aan opslag, de traceerbaarheid en de opslag zijn allemaal vastgelegd. Daarnaast zijn er strenge eisen gesteld aan de analyses op de hoeveelheid organische stof, zware metalen, zoutgehalte, nutriënten, verontreinigingen en micro-organismen. Bovendien hanteren de producenten van Keurcompost een intern kwaliteitsbewakingssysteem. Wettelijk mag er niet meer dan 0,5 procent verontreinigingen in compost zitten. Keurcompost gaat een stuk verder. Bij Klasse I Keurcompost ligt dat percentage onder 0,1 procent zowel bij glas als bij plastic en bij klasse II is dat 0,2 procent.

Omdat Keurcompost zekerheid geeft
Eén keer per jaar controleert een externe onafhankelijke instantie de gecertificeerde bedrijven. Afnemers hebben daarmee zekerheid. Achter het keurmerk staan de initiatiefnemers: de Branche Vereniging Organische Reststoffen en de Vereniging Afvalbedrijven.

Omdat compost milieuvriendelijk is
Compost stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze en beperkt daarmee de productie en toepassing van kunstmest. Bovendien is compost een uitstekende vervanger voor het schaarse veen. Doordat compost ook nog de koolstof vastlegt in de bodem, levert het een bijdrage in de CO2-reductie.