Europese erkenning NTA 8080

Vagroen levert houtpellets, a-hout en houtchips met een NTA 8080 certificaat. Niet alleen in Nederland maar ook in Duitsland, Denemarken en BelgiĆ«. Tot onze klanten behoren diverse grotere biomassacentrales, maar ook meer en meer afnemers in agrarische sector, zwembaden, wijkverwarmingssystemen. Vagroen levert biomassa met de hoogste kwaliteiten en leveringsbetrouwbaarheid. 


De Europese Commissie heeft het NTA 8080 certificatiesysteem erkend als regeling om aan te tonen dat wordt voldaan aan de wettelijke duurzaamheidcriteria voor biobrandstoffen. Deze duurzaamheidcriteria zijn vastgelegd in de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (2009/28/EG).

Het NTA 8080 certificatieschema is als vrijwillige regeling voor duurzame biobrandstoffen aangemeld bij de Europese Commissie, die vervolgens heeft beoordeeld of deze toepasbaar is als methode om aan te tonen dat aan de duurzaamheidseisen wordt voldaan. Met ingang van 20 augustus is NTA 8080 Europees erkend voor een periode van vijf jaar. De erkenning van het certificatiesysteem moet door alle Europese lidstaten worden overgenomen. Hierdoor kunnen bedrijven die NTA 8080 gecertificeerd zijn hun biomassa aantoonbaar duurzaam afzetten binnen de hele Europese unie. Het NTA 8080 certificatiesysteem is de eerste Europees goedgekeurde regeling die niet alleen op biobrandstoffen van toepassing is, maar ook op vaste en gasvormige biomassa. Daarmee loopt het systeem vooruit op wettelijke danwel vrijwillige Europese duurzaamheidcriteria voor vaste en gasvormige biomassa.