Meer waarde met cascadering in de hout- en energieketen

Het kabinet en het bedrijfsleven achten het voor de ontwikkeling van de biobased-economy van groot belang dat op korte termijn meer cascadering in de productketen gerealiseerd wordt. Aangetoond is dat de impact op het milieu van de meeste houtketens lager is naarmate er meer gebruiksstappen (cascades) zijn, voordat het hout aangewend wordt voor energiedoelen als eindgebruik. Bij toenemende vraag en schaarste in de markt wordt een verhoogde benuttingsgraad ook economisch gezien belangrijker.

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken hebben Rudi van Hedel (Vagroen/Sweco Nederland) en Jaap van den Briel (Probos) een verkenning uitgevoerd naar de praktische mogelijkheden van cascadering en ketenintegratie in de Nederlandse hout- en energieketens. In het project zijn de inzichten van experts uit de energie- en houtketen bijeengebracht.

Samen voor innovatie
Geconcludeerd wordt dat cross-sectorale samenwerking noodzaak is om te komen tot een biobased economy. Een ‘opwaartse’ benadering voor product- en marktontwikkeling leidt tot concrete technische onderzoeksvragen. Stimulering vanuit dit perspectief belooft levensvatbare business cases met cascadering dichterbij te brengen.

Voor meer info Rudi van Hedel, telefoonnr.: 06 10961243