Vagroen duurzame verwerking groenafval

Vagroen is een 100% deelneming van Indaver. De onderneming richt zich op een duurzame verwerking en inzet van groenafval, biomassa en organische reststromen.
Vagroen is gevestigd in Groningen en heeft daarnaast eigen groencomposteerlocaties en ontvangstlocaties. Bovendien hebben we door het hele land zogenaamde biomassarotondes. Hiervoor gebruiken we veelal locaties van partners.
Groene grondstoffen, ook wel biomassa genoemd, nemen meer en meer een belangrijke positie in. Ze kunnen immers een reƫle bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving en het oplossen van de klimaatproblemen.
Steeds meer is er sprake van een integrale benadering bij de verdere bewerking en verwerking van biomassastromen. Hierbij wordt de biomassa op basis van kwantiteit en kwaliteit beoordeeld, om vervolgens ingezet te worden voor materiaal, energie of compostering.