Vagroen is NTA 8080 approved

Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) beschrijft eisen voor duurzame biomassa ten behoeve van energiedoeleinden (elektriciteit, warmte & koude en transportbrandstof). Onder biomassa worden zowel vaste, vloeibare als gasvormige biobrandstoffen verstaan. Deze NTA is bedoeld om te worden toegepast bij organisaties die aantoonbaar duurzaam biomassa willen:
  • produceren;
  • verwerken;
  • verhandelen; of
  • inzetten voor energieopwekking of als transportbrandstof.
Zie ook NEN: NTA8080